Metody płatności

Opłata za korzystanie z narzędzia Karios jest opłatą subskrypcyjną w rozliczeniu miesięcznym lub rocznym. Użytkownik ma możliwość wyboru wariantu subskrypcji. Podczas składania zamówienia Użytkownik musi podać prawidłowe dane do swojej karty kredytowej lub debetowej, która będzie automatycznie obciążana równowartością subskrypcji – co miesiąc lub co rok – w zależności od wybranego wariantu. Płatności są realizowane za pośrednictwem platformy transakcyjnej Stripe.com

Klient może w dowolnym momencie anulować subskrypcję bez żadnych dodatkowych kosztów. Może to zrobić po zalogowaniu,
w szczegółach subskrypcji pod adresem: https://karios.eu/moje-konto/ Po anulowaniu subskrypcji dostęp do narzędzia Karios zostanie zablokowany, a pobieranie opłat zatrzymane.

Rezygnując z subskrypcji Kariosa, Użytkownik ryzykuje brak możliwości ponownej jej aktywacji.