Ograniczona odpowiedzialność

Słownik:

Administrator – FEE BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: UL.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, adres do doręczeń: UL.
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 5 /2, 70-256 Szczecin, NIP: 8522663979, REGON:
38620288800000, KRS: 0000844348 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
adres poczty elektronicznej: kontakt@karios.eu
Klient – osoba fizyczna lub firma będąca aktywnym subskrybentem systemu Karios
System – narzędzie Karios nazywany inaczej program komputerowym i asystentem Klienta wykorzystującym sztuczną inteligencję do analizy bieżącej sytuacji na giełdzie Poloniex.

Ograniczona odpowiedzialność Administratora:

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte przez Klienta na rynku Finansowym w szczególności na Giełdzie POLONIEX oraz Binance za pomocą systemu Karios.
2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte przez Klienta na rynku Finansowym w szczególności na Giełdzie POLONIEX oraz Binance za pomocą systemu Karios.
3. Klient oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora wynikających ze strat kapitału na koncie na giełdzie Poloniex i/lub Binance powiązanym z Systemem
4. Klient oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora.
5. Klient oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działanie Systemu na swoim koncie na giełdzie Poloniex i/lub Binance powiązanym z Systemem.
6. Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach zawartych na tej stronie; obejmuje to materiały edukacyjne, oferty cenowe i wykresy oraz analizy. Należy pamiętać o ryzyku związanym z obrotem rynkami finansowymi; nigdy nie inwestuj więcej pieniędzy, niż możesz ryzykować utratę. Ryzyko związane z handlem kryptowalutami może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, które możesz napotkać w wyniku korzystania z danych przechowywanych na tej stronie.