Szczegółowy opis ustawień zleceń Kariosa

Poniżej opisujemy szczegółowo każde z pól Ustawień zleceń w Kariosie.

1. Kwota

Pierwsze pole, czyli kwota ETH jaką chcemy grać. Jak się zapewne dowiedziałeś z naszego artykułu z opisem gry z zyskiem do BTC Karios w pierwszym etapie gry próbuje zlecić zakup ETH za USDT. W polu Kwota ustalasz jaką kwotę ETH Karios ma próbować kupić. Ważne jest, abyś na swoim portfelu na Poloniexie miał wolne USDT o wartości odpowiadającej równowartości ustawianego ETH.

Dla przykładu:

Dzisiaj wartość 1 ETH to np. 190 USDT. Jeśli ustawisz w Kariosie kwotę 1 ETH i ilość gier 1 – to w swoim portfelu musisz mieć wolne środki w wysokości 190 USDT. Karios wykona 1 grę obracając 1 ETH.

Jeśli ustawisz większą ilość gier niż 1, to o tę ilość gier musisz pomnożyć wolne środki jakie powinieneś mieć w portfelu. Np. dla 10 gier za 1 ETH każda, musisz mieć wolne 1900 USDT w portfelu na Poloniexie. Karios wówczas wykona 10 gier obracając 1 ETH przy każdej grze.

2. Limit otwartych zleceń kupna ETH

W tym polu ustalasz ile maksymalnie w jednym czasie Karios może wystawić zleceń kupna ETH. Domyślnie ustawiamy tutaj 30 – nie ma to większego znaczenia, im więcej tym lepiej.

3. Automatycznie wykonaj zlecenie po

W tym polu wpisujemy czas po jakim Karios ma wymusić kupno niepełnej ilości ETH, w przypadku gdyby nie udało się znaleźć odpowiedniego momentu na giełdzie do kupna pełnej ilości ETH. Pamiętaj, że ten czas musi być większy niż czas anulowania zlecenia o którym wspominamy w kolejnych punktach.

Przykład: ustawiamy czas na 10 minut i gramy np. 1 ETH. Oznacza to, że jeśli w ciągu 10 minut od utworzenia zlecenia kupna ETH nie znajdziemy okazji do kupna 1 ETH, to Karios wymusi zakup takiej ilości ETH aby to było opłacalne.

4. Czas gry

W tym miejscu wpisujesz czas co ile Karios ma próbować wystawiać nowe zlecenie kupna ETH. Np. jeśli wpiszesz 10 minut, to Karios będzie próbował co 10 minut utworzyć nowe zlecenie kupna. Ta opcja jest ściśle powiązana z pkt. 2, ponieważ tam ustawiasz limit ilości jednocześnie otwartych zleceń.

5. Odkupuj (dla zaawansowanych)

Opcja odkupu może być włączona tylko i wyłącznie jeśli posiadasz status Maker Fee 0% na giełdzie Poloniex. Odkupienie polega na ponownej wymianie BTC za USDT aby zwrócić stan początkowy USDT sprzed rozpoczęcia gry i pozostawieniu reszty BTC w portfelu, która będzie stanowiła Twój zysk. Jeśli będziesz miał włączoną tę opcję, a nie będziesz posiadał statusu Maker Fee 0%, zaliczysz stratę spowodowaną przez fee które pobiera Poloniex.

6. Automatycznie wykonaj zlecenie aby zysk był w BTC (zalecane)

Ta opcja jest zalecana dla większości użytkowników Kariosa. Szczegółowy opis zasad gry z zyskiem do BTC znajduje się pod adresem: https://karios.eu/gra-z-zyskiem-do-btc-jak-to-dziala/

7. Automatycznie wykonaj zlecenie aby zysk był w USDT (dla zaawansowanych)

W odróżnieniu od gry z zyskiem do BTC, w tej grze Karios w pierwszej operacji wykonuje zakup ETH za BTC a nie za USDT. Ten rodzaj gry jest zalecany dla zaawansowanych użytkowników. Przed grą z zyskiem do USDT upewnij się, że wiesz po jakiej cenie kupiłeś pierwotnie BTC i na tej podstawie decyduj w którym momencie rozpocząć grę z Kariosem, tak aby nie zaliczyć straty.

8. Automatycznie wykonaj zlecenie aby zysk był w dwie strony (dla zaawansowanych)

W tym rodzaju gry Karios sam decyduje z jakim zyskiem ma grać biorąc pod uwagę opłacalność i aktualną sytuację na giełdzie. Ze względu na możliwość gry z zyskiem do USDT ten typ gry jest zalecany dla zaawansowanych użytkowników Kariosa.

9. Anuluj zlecenie po

W tym miejscu określasz po jakim czasie Karios ma anulować zlecenie kupna ETh w przypadku gdy warunki na giełdzie nie będą sprzyjające zrealizowaniu zlecenia. Np. jeśli ustawisz tutaj czas 5 minut, to jeśli zlecenie kupna ETH nie będzie mogło być zrealizowane przez ten czas, wówczas zostanie anulowane a na jego miejsce Karios będzie próbował uruchomić kolejne.

10. PIN

Podanie swojego 5 cyfrowego PINu jest konieczne do zatwierdzenia akcji – np. zatrzymanie lub włączenie Kariosa.

11. Stan

W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć Kariosa.

12. Pauza

W tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć pauzę Kariosa – wówczas gra Kariosa zostanie wstrzymana dopóki nie wyłączysz pauzy lub nie wyłączysz Kariosa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *